Peerlearning

We organized a 2 days’ peerlearning programme for pupils from primary school on Dneperská street.

Day 1 – 14 December 2016
„Meet your city!” 

  • Presentation and quiz about Košice for primary school children.

Day 2 – 15 December 2016

Explore our city with primary school children

  • 4 teams (schoolchildren)
  • 4 mentors (our students)

Peerlearning

Zorganizovali sme dvojdňový peerlearning program pre žiakov základnej školy na Dneperksej ulici.

Deň 1 – 14. december 2016
„Spoznaj svoje mesto!” 

  • Prezentácia a kvíz o Košiciach pre žiakov základnej školy.

Deň 2 – 15. december 2016

Spoznaj svoje mesto so žiakmi základnej školy.

  • 4 družstvá(žiaci ZŠ)
  • 4 vedúci (naši študenti)

Leave a comment