Workshop in the Centre for Folk Art Production

Learning about our cultural heritage through a workshop in the Centre for Folk Art Production in Košice.


Workshop v Ústredí ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)

Naši študenti boli oboznámení s kultúrnym dedičstvom prostredníctvom worshopu v ÚĽUV-e.

Leave a comment