Discovering unusual places in our region

Our visit to CREATIVE HOUSE IN THE COUNTRY – charming art world “ARTFARM”
– located about 30km away from Košice
– run by two enthusiastic artists
– alternative gallery
– pencil museum (717cm long pencil and 2,000 other pencils)
– collection of traditional craft tools
– Roma gallery: collection of art works of Roma children
– recycled art: works created from waste material
– art workshops for children, students of art, artists from Carpathian region
– environmental activities


Objavovanie nezvyčajných miest v našom regióne

Naša návšteva v Kreatívnom dome na vidieku – čarovný umelecký svet „Artfarm“
– asi 30km od Košíc
– patrí dvom nadšeným umelcom
– alternatívna galéria
– múzeum ceruziek (717 cm dlhá ceruzka a 2 000 ďalších)
– zbierka tradičného remeselníckeho náradia
– rómska galéria: zbierka umeleckých prác rómskych detí
– recyklované umenie: umelecké diela vytvorené z odpadu
– umelecké tvorivé dielne pre deti, študentov umenia a umelcov z Karpatského regiónu
– environmentálne aktivity

 


Leave a comment