Students´ presentations and discussion about EU enlargement

Students´ presentations and discussion about EU enlargement

Students presented their knowledge about the EU in powerpoint presentations and discussed advantages&disadvantages of being a member of the EU.


Prezentácie a diskusia študentov o rozširovaní EÚ.

Študenti prezentovali svoje vedomosti o EÚ v PP prezentáciách a diskutovali o výhodách a nevýhodách členstva v EÚ.


Leave a comment