1st learning/teaching activity, Lithuania

Náš projektový tím


Exkurzia v čokoládovni


Exkurzia v pivovare


Na Hore krížov


Prehliadka partnerskej školy


Prezentácia tradičného jedla a veľkonočných kraslíc

 Pri Baltskom mori


V hlavnom meste Viľňus a na hrade Trakai


Posledný deň

Leave a comment